Common Leader Board


Name Total points Score Accuray Time Taken H:M:S Rank
Rukshana Maharjan 0 100.00 % 100.00 % 00:02:33 1
Dipshikha Parajuli 0 100.00 % 100.00 % 00:02:30 2
Sijal Pandey 0 80.00 % 80.00 % 00:07:53 3
Janak Kumar Shrestha 0 80.00 % 80.00 % 00:05:33 4
Shrestha Shrestha 0 68.00 % 89.47 % 00:50:02 5
Subha Thapa 0 60.00 % 60.00 % 00:45:23 6
Bidhi Paudel 0 60.00 % 60.00 % 00:03:14 7
Saviya Maharjan 0 57.50 % 60.53 % 00:46:29 8
Reeya Maharjan 0 52.00 % 59.09 % 00:36:20 9
Ashna Thapa magar 0 50.00 % 55.56 % 00:03:49 10
Binit Gajurel 0 47.50 % 54.29 % 00:50:02 11
Sadikshya Acharya 0 40.00 % 40.00 % 00:06:43 12
Agana Shakya 0 32.00 % 32.00 % 00:07:51 13
rakshya chalise 0 28.00 % 28.00 % 00:30:33 14
Lakpa Sherpa 0 27.50 % 52.38 % 00:50:02 15
ashesh maharjan 0 24.00 % 24.00 % 00:20:29 16
Snigda Adhikari 0 20.00 % 83.33 % 00:08:49 17
Bibek Shrestha 0 20.00 % 50.00 % 00:03:02 18
Anusha Shakya 0 20.00 % 33.33 % 00:14:56 19
Suraksha Subba 0 20.00 % 25.00 % 00:15:53 20