NM EF
newmodeledu@gmail.com

CMAT General Awareness Mock Test II


CMAT General Awareness Mock Test II


Average Rating

(5.0)

Name Attended Correct Date Score Rank
Krisha Amatya 25 24 26-11-2021 96 % 1
Manju Thapa 24 24 28-11-2021 96 % 1
Suraj Pandey 25 23 25-11-2021 92 % 2
Sofiya Timalsina 25 22 26-11-2021 88 % 3
Niraj kafle 25 20 26-11-2021 80 % 4
Snigda Adhikari 25 20 01-12-2021 80 % 4
Bipana Panday 25 19 27-11-2021 76 % 5
Bidhi 25 18 28-11-2021 72 % 6
Reeya Maharjan 25 15 26-11-2021 60 % 7
Roshil 25 14 27-11-2021 56 % 8
Rabin karmacharya 25 13 26-11-2021 52 % 9
Bibek Kumar Singh 25 12 26-11-2021 48 % 10
Jiya Kusatha 24 11 27-11-2021 44 % 11
tushar baitha 25 11 26-11-2021 44 % 11
Nishan Bharati 24 10 26-11-2021 40 % 12
Prasiddha Devkota 25 10 27-11-2021 40 % 12
Suyasha Maharjan 25 10 26-11-2021 40 % 12
Suraj Pandey 25 5 25-11-2021 20 % 13
Nishan Bharati 3 3 28-11-2021 12 % 14
Asmit Dahal 2 2 30-11-2021 8 % 15
Suraj Pandey 2 2 25-11-2021 8 % 15
Manju Thapa 1 1 28-11-2021 4 % 16
Reeya Maharjan 1 1 26-11-2021 4 % 16
Aadesh pandeya 0 0 26-11-2021 0 % 17
Asmit Dahal 0 0 30-11-2021 0 % 17
Ayush 0 0 26-11-2021 0 % 17
Jiya Kusatha 0 0 27-11-2021 0 % 17
Krisha Amatya 0 0 26-11-2021 0 % 17
Manju Thapa 0 0 29-11-2021 0 % 17
Prasiddha Devkota 0 0 27-11-2021 0 % 17
Saugat Chhetri 0 0 26-11-2021 0 % 17
Suyasha 0 0 27-11-2021 0 % 17
asmita Adhikari 1 0 26-11-2021 0 % 17
krisha amatya 0 0 26-11-2021 0 % 17