NM EF
newmodeledu@gmail.com

Mock Test II CMAT Quantitative Aptitude


CMAT Quantitative Aptitude Mock Test II


Average Rating

(5.0)

Name Attended Correct Date Score Rank
Suraj Pandey 25 25 24-11-2021 100 % 1
Suraj Pandey 25 25 25-11-2021 100 % 1
NMEF 25 24 02-12-2021 96 % 2
Suraj Pandey 25 24 23-11-2021 96 % 2
Sofiya Timalsina 25 21 26-11-2021 84 % 3
krisha amatya 25 19 26-11-2021 76 % 4
Niraj kafle 25 18 26-11-2021 72 % 5
Shekhar Joshi 25 18 19-01-2022 72 % 5
Manju Thapa 25 15 01-12-2021 60 % 6
Reeya Maharjan 25 15 26-11-2021 60 % 6
eruka 25 15 20-01-2022 60 % 6
Yuo 25 14 04-01-2022 56 % 7
Jiya Kusatha 20 13 17-12-2021 52 % 8
allen 25 13 07-05-2022 52 % 8
Astha 25 12 27-11-2021 48 % 9
Astha 25 12 27-11-2021 48 % 9
Bidhi 25 12 28-11-2021 48 % 9
Rabin 25 12 26-11-2021 48 % 9
Sadikshya Acharya 25 12 26-11-2021 48 % 9
Anzaliza 25 11 12-12-2021 44 % 10
wjbdcs 25 11 10-01-2022 44 % 10
Sadikshya Acharya 25 10 26-11-2021 40 % 11
Shreesha 25 10 26-11-2021 40 % 11
Swastika 25 10 21-01-2022 40 % 11
Aayush Thapa 14 9 27-11-2021 36 % 12
Bibek Kumar Singh 25 9 26-11-2021 36 % 12
Bipana 19 9 27-11-2021 36 % 12
Sabita Bishwakarma 14 9 21-01-2022 36 % 12
Subekshya 24 9 26-11-2021 36 % 12
trg 25 9 22-01-2022 36 % 12
tushar baitha 25 9 26-11-2021 36 % 12
.... 25 8 20-01-2022 32 % 13
Paramesh poudel 11 7 09-08-2022 28 % 14
Prashika 25 7 14-01-2022 28 % 14
Jenisha 10 6 19-01-2022 24 % 15
Mahesh 25 6 15-07-2022 24 % 15
Suyasha Maharjan 25 6 26-11-2021 24 % 15
Laxmi 13 5 19-01-2022 20 % 16
Suniti shrestha 9 4 26-11-2021 16 % 17
Rohan Gajurel 9 3 18-01-2022 12 % 18
aishworya 8 3 04-01-2022 12 % 18
Suraj Pandey 2 2 23-11-2021 8 % 19
l,; 4 2 24-12-2021 8 % 19
Anurag 2 1 25-06-2022 4 % 20
Nirajkafle 4 1 10-12-2021 4 % 20
Rabin karmacharya 4 1 23-11-2021 4 % 20
nmef 2 1 28-11-2021 4 % 20
Milan 0 0 26-11-2021 0 % 21
Aayush 0 0 26-11-2021 0 % 21
Bibek 0 0 03-12-2021 0 % 21
Bipana Panday 0 0 23-11-2021 0 % 21
Himanshu 0 0 14-03-2022 0 % 21
Kgf 0 0 10-12-2021 0 % 21
Kiran poddar 0 0 20-01-2022 0 % 21
Kshsgst 1 0 10-12-2021 0 % 21
Leeza Chaudhary 1 0 02-12-2021 0 % 21
NM EF 0 0 10-12-2021 0 % 21
Nishan 0 0 26-11-2021 0 % 21
Nmef 1 0 26-11-2021 0 % 21
Palistha 0 0 01-01-2022 0 % 21
Sadikshya Acharya 0 0 26-11-2021 0 % 21
Sadikshya Acharya 0 0 26-11-2021 0 % 21
Sandhya 0 0 14-01-2022 0 % 21
Suraj Pandey 0 0 23-11-2021 0 % 21
Suraj Pandey 0 0 26-11-2021 0 % 21
Suraj Pandey 0 0 26-11-2021 0 % 21
Suraj Pandey 0 0 26-11-2021 0 % 21
Suraksha Chapai 0 0 26-11-2021 0 % 21
Ummm 0 0 04-01-2022 0 % 21
aishworya 1 0 04-01-2022 0 % 21
anu shrestha 0 0 21-01-2022 0 % 21
nmef 0 0 30-11-2021 0 % 21
prarthana pandey 0 0 30-12-2021 0 % 21
tushar baitha 0 0 26-11-2021 0 % 21